دوشنبه ١٥ آذر ١٣٩٥ -
 • رئيس شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان‌زنجان از مركز آموزشي و فرهنگي سما واحد ابهر بازديد کرد
  رئيس شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان‌زنجان از مركز آموزشي و فرهنگي سما واحد ابهر بازديد کرد

 • باشگاه پژوهشگران جوان
  باشگاه پژوهشگران جوان

 • ثبت نام بدون کنکور در دانشکده سما ابهر
  ثبت نام بدون کنکور در دانشکده سما ابهر

 • زنگ آغاز سال تحصیلی جدید با حضور دکتر پهلوان افشاری ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحدابهر
  زنگ آغاز سال تحصیلی جدید با حضور دکتر پهلوان افشاری ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحدابهر

 • .
  .

آخرین اخبار
پژوهشیسایت های مرتبطارتباط با مامدارساطلاعیه ها ی مهمسامانه های دانشگاه