عنوان اطلاعیه
تقویم زمانبندی نیمسال 2-97-96 دانشکده فنی و حرفه ای سما ابهر
متن اطلاعیه

1-ثبت نام وانتخاب واحد     : 07/11/96  الی   12/11/96

2- انتخاب واحد با تاخیر    :  12/11/96  الی 
13/11/96

          3- شروع      کلاسها          : 
14/11/96

4-  حذف    و   اضافه       :  28/11/96     الی   03/12/96           
          

5- امتحانات میان ترم  : 01/02/97     الی    07/02/97         

6-   پایان     کلاسها           : 
24/03/97

7- امتحانات       :   27/03/97    الی   07/04/97    
       

8 ساعت   امتحان    :     30/08 -     11      -      14      

 
تاریخ
1396/11/01
مجموعه
عمومی
فایل

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir