عنوان اطلاعیه
تقویم زمانبندی نیمسال99-98 دانشکده فنی و حرفه ای سما ابهر
متن اطلاعیه
تقویم زمانبندی نیمسال 2-99-98 دانشکده فنی و حرفه ای سما ابهر
 
              1-ثبت نام وانتخاب واحد      :       98/11/06               الی             98/11/10     
              2- انتخاب واحد با تاخیر      :             98/11/27            الی             98/12/01
            3- شروع      کلاسها           :               98/11/12
4-  حذف    و   اضافه       :            98/11/27                 الی         98/12/01                    
5- امتحانات میان ترم  :              99/02/01               الی            99/02/11        
6-   پایان     کلاسها           :              22/03/99
7- امتحانات       :                          99/03/24           الی             99/04/05
8 – ساعت   امتحان    :                  30/08 -     11      -      14       
                                
تاریخ
1398/09/01
مجموعه
عمومی
فایل

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir