حوزه ها
شماره های تماس
ردیفسمتشماره تماسنام و نام خانوادگیداخلیواحد - حوزه
1دفتر معاونت0 110کارکنان
2امور مالی0 105کارکنان
3امور مالی0 106کارکنان
4دفتر فرهنگ0 102کارکنان
5دبیر خانه0 116کارکنان
6کتابخانه0 117کارکنان
7انبار0 113کارکنان
8دفتر ریاست0 119کارکنان
9آموزش0 103کارکنان
10آموزش0 104کارکنان
1 2

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir