حوزه ها
شماره های تماس
ردیفسمتشماره تماسنام و نام خانوادگیداخلیواحد - حوزه
1دفتر معاونت35231724دکتر سیاوش طاهری0کارکنان
2امور مالی35232572سید جعفر فتحی554کارکنان
3امور مالی0 106کارکنان
4دفتر فرهنگ35231724خانم عزیزی0کارکنان
5دبیر خانه35226988خانم زلفی593کارکنان
6کتابخانه0 117کارکنان
7انبار0 113کارکنان
8دفتر ریاست0 119کارکنان
9آموزش355267667آقای مولایی568کارکنان
10پژوهش35246445سید محمدرضا فتحی564کارکنان
1 2

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir