بخشهای مرتبط
روزهای حضور مدیران گروه

روزهای حضور مدیران گروه دانشکده سما ابهر
 

مهرداد رازجو

معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

زهرا نصیری

شنبه - پنج شنبه -جمعه

نورا حائری

مرخصی

نوشین کحالی

دو شنبه- سه شنبه- چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir