بخشهای مرتبط
الکتروتکنیک(برق صنعتی)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر-دانشکده سما

جدول دروس پيشنهادي براي ترمهاي مختلف كارداني پيوسته رشته الكتروتكنيك (‌تاسيسات الكتريكي )

 

ترم 1 - 19 واحد

ترم 2 - 20 واحد

ترم 3- 19 واحد

ترم 4 20 واحد

ترم 5 -9 واحد

رديف

نام درس

تعداد واحد

رديف

نام درس

تعداد واحد

رديف

نام درس

تعداد واحد

رديف

نام درس

تعداد واحد

رديف

نام درس

تعداد واحد

1

فيزيك پيش  دانشگاهي

2

1

رياضي عمومي

3

1

فيزيك الكتريسته و مغناطيس

2

1

ماشينهاي الكتريكي سه فاز

2

1

آز ماشينهاي الكتريكي

1

2

زبان  پيش  دانشگاهي

2

2

فيزيك عمومي

2

2

مكانيك كاربردي

2

2

كنترل صنعتي

2

2

كارآموزي

2

3

رياضي پيش  دانشگاهي

2

3

آزمايشگاه اندازه گيري الكتريكي

1

3

رياضي كاربردي

2

3

آز الكترونيك صنعتي

1

3

اصول سرپرستي

2

4

مباني كامپيوتركامپيوتر و برنامه نويسي

2

4

ايمني در برق

1

4

آز مدار الكتريكي

1

4

آز ديجيتال

1

4

كارآفريني و پروژه

2

5

مدارهاي الكتريكي

2

5

تحليل مدارهاي الكتريكي

3

5

آز الكترونيك عمومي

1

5

وصاياي امام

1

5

كارگاه سركابل و مفصل

1

6

ماشينهاي الكتريكي AC

2

6

كارگاه ورقكاري و جوشكاري

2

6

الكترونيك صنعتي

3

6

دانش خانواده

2

6

تربيت بدني

1

7

ماشينهاي الكتريكي DC

2

7

الكترونيك عمومي

3

7

كاربرد كامپيوتر در برق

2

7

كارگاه كابل

1

 

 

 

8

كارگاه مدار فرمان

1

8

انسان دراسلام(انديشه1)

2

8

مباني ديجيتال

2

8

تجهيزات پست و نيروگاه

2

 

 

 

9

آشنايي با قرآن كريم

1

9

زبان خارجي

3

9

زبان فني

2

9

كارگاه شبكه هوايي

2

 

 

 

10

زبان فارسي

3

10

 

 

10

روشنايي فني

2

10

كارگاه تاسيسات الكتريكي

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

11

تكنولوژي عايقاهاي فشار قوي

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

عرفان عملی دراسلام(آیین )

2

 

 

 

- برنامه ريزي در پنج ترم تنظيم شده ، با انتخاب     ترم تابستان و با رعايت دروس هم نياز و پيشنياز دانشجو ميتواند در چهار ترم فارغ التحصيل گردد.

- گذراندن دروس جبراني براي دانشجوياني ديپلم  كاردانش دارند الزاميست.

- گذراندن دروس پيش دانشگاهي براي همه اجباري است ( لزوماً‌در ترم اول اخذ شود )

- دانشجوي مشروط نمي تواند بيشتر از 14 واحد اخذ نمايد

رعايت ترتيب اخذ واحد در ترمهاي مختلف اكيداً‌توصيه مي شود و گروه مقيد به برنامه ريزي مناسب و رعايت عدم تلافي زمان كلاسها و امتحانات دروس پيشنهاد شده براي هر ترم مي باشد.

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir