بخشهای مرتبط
تربیت بدنی


دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر-دانشکده سما

جدول دروس پيشنهادي براي ترمهاي مختلف كارداني پيوسته رشته تربيت بدني

 

ترم 1 و 20 واحد

ترم 2 و 20 واحد

ترم 3-   21 واحد

ترم 4 و 20واحد

ترم 5 و 12واحد

رديف

نام درس

تعداد واحد

رديف

نام درس

تعداد واحد

رديف

نام درس

تعداد واحد

رديف

نام درس

تعداد واحد

رديف

نام درس

تعداد واحد

1

آناتومي انسان (ج)

2

1

واليبال 3

1

1

فيزيك عمومي

2

1

هندبال 3

1

1

كارآموزي

2

2

رياضي پيش دانشگاهي

2

2

شنا3

1

2

سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني

2

2

فوتبال 3 پسران ، فوتبال دختران

1

2

كشتي 3 برادران تيراندازي خواهران

2

3

زبان پيش دانشگاهي

2

3

دووميداني3

1

3

تغذيه ورزشي

2

3

مسابقات و  اردوهاي ورزشي

2

3

ورزش تخصصي و انفرادي اجتماعي

2

4

فيزيولوژي انسان (ج)

2

4

بازيهاي پرورشي

1

4

فيزيولوژي ورزشي

2

4

تنيس روي ميز 2

2

4

يادگيري و اجراي مهارتهاي ورزشي

2

5

فيزيك پيش دانشگاهي

2

5

اصول و مباني تربيت بدني

2

5

دانش  خانواده

2

5

حركت شناسي و بيومكانيك

2

 

 

 

6

زبان فارسي

3

6

روشهاي آموزش در تربيت بدني

2

6

شنا4

1

6

تهيه و كاربرد مواد آموزشي در تربيت بدني

1

 

 

 

7

مباني كامپيوتر

2

7

زبان عمومي

3

7

آسيب شناسي ورزشي

2

7

اصول مربيگري

2

 

 

 

8

تربيت بدني

1

8

آناتومي و فيزيولوژي انسان 3

3

8

اصول سرپرستي در تربيت بدني

2

8

زبان تخصصي

2

 

 

 

9

روانشناسي كودك و...

2

9

رياضي عمومي و مقدمات آمار

3

9

دو و ميداني4

1

9

انسان دراسلام(انديشه1)

2

 

 

 

10

زيست شناسي (ج)

2

10

بدميتون 1 پسران و 3 خواهران

1

10

عرفان عملی دراسلام(آیین )

2

10

وصاياي امام (ره)

1

 

 

 

11

 

 

11

مباني بيوشيمي

2

11

آشنايي با قرآن

1

11

حركت اصلاحي

2

 

 

 

12

 

 

12

 

 

12

ژيمناستيك

2

12

كاربرد رايانه در تربيت بدني

2

 

 

 

- برنامه ريزي در پنج ترم تنظيم شده ، با انتخاب ترم تابستان و با رعايت دروس هم نياز و پيشنياز دانشجو ميتواند در چهار ترم فارغ التحصيل گردد.

- گذراندن دروس جبراني فقط براي دانشجوياني كه ديپلم  تربيت بدني  ندارند الزاميست.

- گذراندن دروس پيش دانشگاهي براي همه اجباري است ( لزوماً‌در ترم اول اخذ شود )

- دانشجوي مشروط نمي تواند بيشتر از 14 واحد اخذ نمايد

رعايت ترتيب اخذ واحد در ترمهاي مختلف اكيداً‌توصيه مي شود و گروه مقيد به برنامه ريزي مناسب و رعايت عدم تلافي زمان كلاسها و امتحانات دروس پيشنهاد شده براي هر ترم مي باشد.

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir