بخشهای مرتبط
ساخت وتولید(ماشین افزار)


دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر-دانشکده سما

جدول دروس پيشنهادي براي ترمهاي مختلف كارداني پيوسته رشته ساخت و توليد (ماشين افزار)

ترم 1  21 واحد

ترم 2  19 واحد

ترم 3  20 واحد

ترم 4      20 واحد

ترم 5   16 واحد

 

رديف

نام درس

واحد

رديف

نام درس

تعداد

واحد

رديف

نام درس

تعداد

واحد

رديف

نام درس

تعداد

 واحد

رديف

نام درس

تعداد

 واحد

 

 

 

1

فيزيك پيش دانشگاهي

2

1

فيزيك مكانيك

2

1

استاتيك

3

1

مقاومت مصالح

2

1

اجزاء ماشين 3

2

 

2

رياضي پيش دانشگاهي

 

2

آز فيزيك مكانيك

1

2

رياضي 7

2

2

آز مقاومت مصالح

1

2

طراحي قيدو بندها

3

 

3

مباني كامپيوتر و برنامه نويسي

2

3

رياضي 6

3

3

زبان فني

2

3

فرزكاري 2

4

3

تكنولوژي و كارگاه قالب

3

 

4

زبان پيش دانشگاهي

2

4

زبان خارجي

3

4

عرفان عملی دراسلام(آیین )

2

4

برنامه نويسي ماشينهايكنترل عددي

2

4

كارآموزي

2

 

5

علم مواد

2

5

رسم فني 4

2

4

وصيت نامه امام

1

5

زبان فارسي

3

5

پروژه ساخت

3

 

6

انسان دراسلام(انديشه1)

2

6

سيستم هاي اندازه گيري وآز

3

5

فرزكاري 1

4

6

كارگاه ماشينهاي كنترل عددي

1

6

كار آفريني

3

 

7

آشنايي با قرآن كريم

1

7

اصول عمليات حرارتي

2

6

طراحي به كمك رايانه

3

7

كارآفريني و پروژه

2

 

 

 

 

8

هيدروليك و پنوماتيك

2

8

آز عمليات حرارتي

1

7

سنگ زني

3

8

اصول سرپرستي

2

 

 

 

 

9

آز هيدروليك و پنوماتيك

1

9

فيزيك حرارت

2

 

 

 

9

تربيت بدني1

1

 

 

 

 

10

محاسبات فني (ج)

2

 

 

 

 

 

 

10

دانش خانواده

2

 

 

 

 

11

رسم فني تخصصي 3 (ج)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

اندازه گيري دقيق و آز (ج)

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

-          بندهاي 10 و11 و 12 دروس جبراني مي باشند و مخصوص دانشجوياني است كه اين دروس را در دوره هنرستان نگذرانده اند       (ديپلمه هاي كارودانش)

-          برنامه ريزي در پنج ترم تنظيم شده ، با انتخاب يك ترم تابستان و با رعايت دروس هم نياز و پيش نياز دانشجو ميتواند در چهارترم فارغ التحصيل گردد .

-          گذراندن دروس پيش دانشگاهي براي همه اجباري است (لزوماً در ترم اول اخذ شود )

-          دانشجوي مشروط نمي تواند بيشتر از 14 واحد اخذ نمايد

-          رعايت ترتيب اخذ واحد در ترمهاي مختلف اكيداً توصيه مي شود و گروه مقيد به برنامه ريزي مناسب و رعايت عدم تلاقي زمان كلاسها و امتحانات دروس پيشنهاد شده براي هر ترم ميباشد .

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir