بخشهای مرتبط
گرافیک


دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر-دانشکده سما

جدول دروس پيشنهادي براي ترمهاي مختلف كارداني پيوسته رشته كامپيوتر(نرم افزار کامپیوتر)

ترم 1    20 واحد

ترم 2    20 واحد

ترم 3    20 واحد

ترم 4     20 واحد

ترم 5     5 واحد

رديف

نام درس

واحد

رديف

نام درس

واحد

رديف

نام درس

 واحد

رديف

نام درس

واحد

رديف

نام درس

د واحد

1

زبان فارسي

3

1

زبان خارجي

3

1

انسان دراسلام(انديشه1)

2

1

سخت افزار كامپيوتر 2

3

1

دانش خانواده

2

2

عرفان عملی دراسلام(آیین )

2

2

رياضي عمومي

3

2

زبان ماشين و اسمبلي

3

2

برنامه نويسي مبتني بروب

2

2

آشنايي با قرآن كريم

1

3

برنامه سازي پيشرفته 1

3

3

برنامه سازي پيشرفته 2

3

3

رياضي كاربردي

2

3

پايگاه داده ها

2

3

وصاياي امام

1

4

سيستم عامل 2

2

4

شبكه هاي محلي كامپيوتري

2

4

آمار و احتمالات

2

4

آزمايشگاه پايگاه داده ها

1

4

تربيت بدني

1

5

كارگاه سيستم عامل 2

1

5

كارگاه شبكه هاي كامپيوتري

1

5

مباني الكترونيك

2

5

مباحث ويژه

2

 

 

 

6

مباني برنامه سازي و ويژال بيسيك

3

6

مباني مهندسي نرم افزار

2

6

كارگاه مباني الكترونيك

1

6

پروژه

2

 

 

 

7

رياضي پيش

2

7

شيوه ارائه نوشتاري و گفتاري

1

7

ساختمان داده ها

3

7

كارآموزي

2

 

 

 

8

فيزيك پيش

2

8

آزمايشگاه نرم افزار هاي گرافيكي

1

8

زبان فني

2

8

كارآفريني و پروژه

2

 

 

 

9

زبان پيش

2

9

مباني اينترنت

1

9

ذخيره و بازيابي اطلاعات

3

9

درس انتخابي

2

 

 

 

 

 

 

10

فيزيك الكتريسيته و مغناطيس3

3

 

 

 

10

اصول سرپرستي

2

 

 

 

-          برنامه ريزي در پنج ترم تنظيم شده ، با انتخاب يك تابستان و با رعايت دروس هم نياز و پيش نياز دانشجو ميتواند در چهارترم فارغ التحصيل گردد .

-          گذراندن دروس جبراني فقط  براي دانشجويان شاخه كاردانش الزاميست (مباني برنامه سازي و ويژوال بيسيك )

-          رعايت ترتيب اخذ واحد در ترمهاي مختلف اكيداً توصيه مي شود و گروه مقيد به برنامه ريزي مناسب و رعايت عدم تلاقي زمان كلاسها و امتحانات دروس پيشنهاد شده براي هر ترم ميباشد .

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir