بخشهای مرتبط
مکانیک خودرو


دانشگاه آزاد اسلامي ابهر-دانشکده سما

جدول دروس پيشنهادي براي ترمهاي مختلف كارداني پيوسته رشته مکانیک خودرو

 

ترم 1 - 19 واحد

ترم 2 - 20 واحد

ترم 3- 20 واحد

ترم 4 -    19واحد

ترم 5 -16واحد

رديف

نام درس

تعداد واحد

رديف

نام درس

تعداد واحد

رديف

نام درس

تعداد واحد

رديف

نام درس

تعداد واحد

رديف

نام درس

تعداد واحد

1

زبان پيش دانشگاهي

2

1

فيزيك مكانيك

2

1

رياضي 7

2

1

مقاومت مصالح

2

1

اصول سرپرستی

2

2

رياضي پيش دانشگاهي

2

2

آز فيزيك حرارت

1

2

استاتيك

3

2

آز مقاومت مصالح

1

2

اجزاء ماشين3

3

3

فيزيك دانشگاهي

2

3

رياضي 6

3

3

زبان فني

2

3

تكنولوژي شاسی وبدنه

2

3

کارگاه نقص یابی

1

4

مباني كامپيوتر و برنامه ريزي

2

4

زبان خارجي

3

4

ترمودینامیک

2

4

کارگاه شاسی وبدنه

3

4

کارگاه انتقال قدرت اتوماتیک

2

5

هیدرولیک و پنوماتیک

2

5

رسم فنی 4

2

5

آ ترمودینامیک

1

5

تکنولوژی مولدقدرت2

3

5

كارآفريني

3

6

انسان دراسلام(انديشه1)

2

6

فيزيك حرارت

2

6

تکنولوژی انتقال قدرت2

2

6

کارگاه مولدقدرت2

3

6

كارموزي

2

7

محاسبات فني

2

7

نقشه كشي باکامپیوتر

2

7

کارگاه انتقال قدرت معمولی2

2

7

کارگاه دستگاههای الکتریکی خودرو

3

7

عرفان عملی دراسلام(آیین )

2

8

آزهیدرولیک وپنوماتیک

1

8

تکنولوژی سوخت رسانی2

3

8

مکانیک سیالات

2

8

تکنولوژی دستگاههای الکتریکی خودرو

2

 

دانش خانواده

2

9

رسم فنی تخصصی

2

9

کارگاه سوخت رسانی2

2

9

زبان فارسی

3

 

 

 

 

 

 

10

تربیت بدنی1

1

10

 

 

10

وصایای امام (ره)

1

 

 

 

 

 

 

11

آشنايي با قرآن كريم

1

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- برنامه ريزي در پنج ترم تنظيم شده ، با انتخاب     ترم تابستان و با رعايت دروس هم نياز و پيشنياز دانشجو ميتواند در چهار ترم فارغ التحصيل گردد.

- گذراندن دروس جبراني براي دانشجوياني ديپلم  كاردانش دارند الزاميست.

- گذراندن دروس پيش دانشگاهي براي همه اجباري است ( لزوماً‌در ترم اول اخذ شود )

- دانشجوي مشروط نمي تواند بيشتر از 14 واحد اخذ نمايد

رعايت ترتيب اخذ واحد در ترم پیشنهادی اكيداً‌توصيه مي شود و گروه مقيد به برنامه ريزي مناسب و رعايت عدم تلافي زمان كلاسها و امتحانات دروس پيشنهاد شده براي هر ترم مي باشد.

 

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir