بخشهای مرتبط
نقشه کشی عمومی


دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر-دانشکده سما

جدول دروس پيشنهادي براي ترمهاي مختلف كارداني پيوسته رشته نقشه كشي عمومي ( طراحی صنعتي )

 

ترم 1 -   21 واحد

ترم 2 -   20 واحد

ترم 3-     20 واحد

ترم 4 -    20واحد

ترم 5 -13واحد

رديف

نام درس

تعداد واحد

رديف

نام درس

تعداد واحد

رديف

نام درس

تعداد واحد

رديف

نام درس

تعداد واحد

رديف

نام درس

تعداد واحد

1

زبان پيش دانشگاهي

2

1

فيزيك مكانيك

2

1

رياضي 7

2

1

مقاومت مصالح

2

1

طراحي قيد و بندها

2

2

رياضي پيش دانشگاهي

2

2

آز فيزيك مكانيك

1

2

استاتيك

3

2

آز مقاومت مصالح

1

2

اجزاء ماشين3

2

3

فيزيك دانشگاهي

2

3

رياضي 6

3

3

زبان فني

2

3

تكنولوژي و كارگاه قالب

2

3

نقشه كشي تخصصي 4

3

4

مباني كامپيوتر و برنامه نویسي

2

4

زبان خارجي

3

4

نقشه كشي تخصصي 2

3

4

طراحي به كمك رايانه 2

2

4

طراحي قالب2

2

5

علم مواد

2

5

سيستم هاي اندازه گيري و آز

3

5

گرافيك هنري

2

5

نقشه كشي تخصصي 3

3

5

كارآفريني و پروژه

2

6

انسان دراسلام(انديشه1)

2

6

فيزيك حرارت

2

6

كارگاه ورقكاري

1

6

طراحي قالب

2

6

كارموزي

2

7

محاسبات فني

2

7

نقشه كشي تخصصي 1

3

7

هندسه ترسيمي صنعتي 3

2

7

گرافيگ صنعتي

2

 

 

 

8

اندازه گيري دقيق و آز

2

8

هيدروليك و پنوماتيك

2

8

تربيت بدني

1

8

عرفان عملی دراسلام(آیین )

2

 

 

 

9

هندسه ترسيمي

2

9

آز هيدروليك و پنوماتيك

1

9

طراحي به كمك رايانه 1  

2

9

دانش  خانواده

2

 

 

 

10

اجزاء ماشين

2

10

 

 

10

اصول سرپرستي

2

10

زبان فارسي

2

 

 

 

11

آشنايي با قرآن كريم

1

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- برنامه ريزي در پنج ترم تنظيم شده ، با انتخاب     ترم تابستان و با رعايت دروس هم نياز و پيشنياز دانشجو ميتواند در چهار ترم فارغ التحصيل گردد.

- گذراندن دروس جبراني براي دانشجوياني ديپلم  كاردانش دارند الزاميست.

- گذراندن دروس پيش دانشگاهي براي همه اجباري است ( لزوماً‌در ترم اول اخذ شود )

- دانشجوي مشروط نمي تواند بيشتر از 14 واحد اخذ نمايد

رعايت ترتيب اخذ واحد در ترمهاي مختلف اكيداً‌توصيه مي شود و گروه مقيد به برنامه ريزي مناسب و رعايت عدم تلافي زمان كلاسها و امتحانات دروس پيشنهاد شده براي هر ترم مي باشد.

 

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir