بخشهای مرتبط
تاریخچه دانشگاه

تاریخچه دانشکده                                                                                                                 
در مهرماه سال ۱۳۷۴ بنا به پیشنهاد ریاست واحد دانشگاه آزاد اسلامی ابهر آقای بهاءالدین جوادی به سمت سرپرست حوزه معاونت سما به سازمان معرفی گردیدند و در جلسات سرپرستان و معاونین سما در چند نوبت شرکت ودر سال ۱۳۷۴ با اجاره یک باب ساختمان در شهر ابهر مجوز راه اندازی مدرسه راهنمائی دخترانه سما را آموزش و پرورش استان زنجان دریافت و سپس با معرفی خواهر نسرین مقیمی به عنوان مدیر مدرسه اولین مدرسه غیر انتفاعی سما با ۶۰ دانش آموز در شهر ابهر تشکیل و راه اندازی گردید.

۲- امکانات و تجهیزات آغازین
خوشبختانه با همکاری ریاست وقت واحد امکانات جهت تجهیز و راه اندازی اولیه مدارس از طریق دانشگاه فراهم گردید و با صمیمیت خاصی که مسئولین دانشگاه و مخصوصاً معاونین محترم در راه اندازی سما داشتند امکانات اولیه راه اندازی شامل میز نیمکت و وسائل دفتری و تلفن و امکانات آموزشی و آزمایشگاهی را بسهولت فراهم و مدارس را مجهز کردند.

روند توسعه کمی
توصیه های دائمی آقای مهندس ارجمند نیا و حاج آقا مصباحی و همکاری معاونت عمرانی شهرداری آقای مهندس حیدری زمین هائی جهت توسعه فضاهای آموزشی در نقشه جامع شهری شناسائی و مناسب ترین محل که امکان خرید آن میسر بود شناسائی و از زمین شهری استان زنجان به مبلغ حدوداً ۴ میلیون تومان بمساحت تقریبی ۱۰۰۰۰ متر مربع خریداری شده است.
- در سال تحصیلی ۷۵-۱۳۷۴ مدرسه راهنمائی دخترانه سما به مدیریت خواهر نسرین مقیمی در یک باب ساختمان استیجاری با ۶۰ دانش آموز درسه کلاس درسی تأسیس و راه اندازی شد.
- در سال تحصیلی ۷۶-۷۵ مدرسه ابتدائی در شیفت بعد از ظهر به مدیریت مرحومه خانم طلا کاظمی به ضمیمه مدرسه راهنمائی دخترانه تشکیل و سپس در سال تحصیلی ۷۷-۷۶ به ساختمان مستقل اجاره ای انتقال یافت .
- در سال تحصیلی ۷۶-۷۵ مدرسه راهنمائی پسرانه در خیابان ولی عصر ابهر تشکیل و در سال تحصیلی ۷۸-۷۷ به ساختمان مستقل با مدیریت آقای رضا آزاد پور واقع در میدان معلم ابهر انتقال یافت .
- دبیرستان دخترانه سما در سال ۱۳۸۱ به مدرسه احداثی سما منتقل گردیدند و مدرسه راهنمائی پسرانه نیز در سال ۱۳۸۳ به ساختمان احداثی سما انتقال یافت .
- در سال تحصیلی ۷۵-۱۳۷۴ مدرسه راهنمائی دخترانه سما به مدیریت خواهر نسرین مقیمی در یک باب ساختمان استیجاری با ۶۰ دانش آموز درسه کلاس درسی تأسیس و راه اندازی شد.
- در سال تحصیلی ۷۶-۷۵ مدرسه ابتدائی در شیفت بعد از ظهر به مدیریت مرحومه خانم طلا کاظمی به ضمیمه مدرسه راهنمائی دخترانه تشکیل و سپس در سال تحصیلی ۷۷-۷۶ به ساختمان مستقل اجاره ای انتقال یافت .
- در سال تحصیلی ۷۶-۷۵ مدرسه راهنمائی پسرانه در خیابان ولی عصر ابهر تشکیل و در سال تحصیلی ۷۸-۷۷ به ساختمان مستقل با مدیریت آقای رضا آزاد پور واقع در میدان معلم ابهر انتقال یافت .
- دبیرستان دخترانه سما در سال ۱۳۸۱ به مدرسه احداثی سما منتقل گردیدند و مدرسه راهنمائی پسرانه نیز در سال ۱۳۸۳ به ساختمان احداثی سما انتقال یافت .

۵- آموزشکده ها ( روند تأسیس و توسعه )
با اعلام آمادگی قبلی و با توجه به موقعیت و فضای مناسب مدارس سما در سال ۱۳۸۳ حدود ۴۰۰ نفر دانشجو در رشته های تحصیلی ، حسابداری ، کامپیوتر ، نقشه کشی عمومی ، نقشه کشی معماری ، الکتروتکنیک به واحد ابهر معرفی و ثبت نام گردیدند. و معاونت سما به مدت یکسال سرپرستی آموزشکده را به عهده داشتند ودر شهریور ماه ۱۳۸۴ آقای مهندس نظری به مدیریت آموزشکده تعیین و در ساختمان مستقل با فضای مناسب که دارای ۱۵ کلاس میباشد تشکیل و دانشجویان مشغول تحصیل گردیدند.
لازم به توضیح است رشته گرافیک نیز در سال ۱۳۸۵ به رشته های تحصیلی آموزشکده در مقطع کاردانی پیوسته اضافه گردید.

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir